Кіберджура. До витоків. Борис Скребцов. Лекція 1.

Якщо віднайти в глибинах Інтернету Наказ Міністерства Освіти і науки України від 25 грудня 2003 року №855 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру "Сокіл" ("Джура") Українського козацтва» і порівняти його з досі не скасованим Положенням, що було затверджене Наказом МОН часів уряду В.Януковича від 13 червня 2012 року № 687, то побачимо принципову відмінність: відмова від парадигми виховної школи Українського козацтва. Наступне «осучаснення» гри «Джура» шляхом заперечення кращого у радянській «Зарніци», призвело до відкату її ігрових сценаріїв у сталінську епоху. На тлі війни в Нагірному Карабасі бачимо, що не все у нинішньої гри «Джури» відповідає вимогам часу.

Отже, почнемо з тез, на основі яких спробуємо адаптувати до вимог часу положення, яке уклав Бунчуковий товариш Українського козацтва, полковник Петро Бровко ще у 1995 році.

 

 1. Технології змінюють світ. Зі зміною світу змінюються світосприйняття, цінності та пріоритети. 
 2. Глобалізація призводить до пріоритетності конкурентоспроможності та інноваційності (креативності). 
 3. Конкурентоспроможність та інноваційність (креативність) молоді визначаються глибиною проникнення новітніх технологій в освіту на всіх рівнях та якістю навчального процесу. 

Перший висновок. Ключовою проблемою стає те, що найбільш конкурентоспроможні та інноваційні й креативні знаходять кращу долю за межами Батьківщини й працюють на добробут і процвітання країн-конкурентів.

Другий висновок мусимо зробити із відео, де бездушні османські КІБЕР-залізяки безкарно змішують з кавказьким пилом патріотичних, національно-свідомих і військово-спортивних вірмен-спецназівців. 

Узагальнення звучить наступним чином: військово-спортивна та національно-патріотична підготовка молоді є НЕОБХІДНОЮ, але НЕДОСТАТНЬОЮ умовою конкурентоспроможності та успішності людини, держави і суспільства як у мирному житті, так і у військовому протиборстві.

Основою конкурентоспроможності є унікальність товару чи послуги на ринку завдяки новизні чи кращим властивостям. З теорії відомо, що новизна досягається за рахунок кращого розуміння ментальності споживачів та регіональних відмінностей. А це вже просторова задача для геоінформаційних систем (ГІС). Ключовою відмінністю ГІС від інших інформаційних систем є «ГЕО», тобто Земля і землеопис (географія). І в Нагірному Карабасі безпілотний літальний апарат не сам долетів між горами до позицій вірмен, а був приведений туди за допомогою ГІС. 

Таким чином, щоб юний українець в якийсь момент не став конкурентоспроможним та креативним яничаром чи просто економічним конкурентом власному роду, система виховання повинна показати йому не тільки переваги в освоєнні передових знань та технологій. Система виховання повинна переконати, що регіональні відмінності, традиції і культура є джерелом інновацій та глобальної конкурентоспроможності, джерелом добробуту і процвітання.

Закордоном навіть в школі вивчають ГІС, бо в ГІС створюються інтегровані уроки
(інформатика - географія - предметна область).
Тому наші діти спиною до нас. 

Свого часу Положення дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри "СОКІЛ" ( "ДЖУРА") Українського козацтва було укладено полковником Петром Бровком за досвідом роботи учительських колективів загальноосвітніх і спеціальних навчально-виховних закладів та працівників органів освіти та Українського дитячо-юнацького козацького товариства "Січ", а також за досвідом організації військово-патріотичного виховання учнівської молоді засобами дитячо-юнацьких ігор "Зірниця" та "Орлятко". І починається воно з тези про дану Богом інноваційність та унікальність українців як нації: «Українці - єдина у світі козацька нація». Далі цитуємо без змін тексту. 

Козацтво є дисциплінованою організацією українського народу, споконвічною формою його самоорганізації і самозахисту в лихоліття на засадах стародавнього Звичаю - Волі як відкристалізованого етнічного розуму.

Після зруйнування Запорозької Січі в 1775 році, не дивлячись на тривалий процес розкозачення і денаціоналізації українців Московською імперією, живий ланцюг спадковості Українського козацтва ніколи не переривався:

 • 1775-1828 рр. - Задунайська Січ;
 • 1783-1868 рр. - Українські козацькі війська і формування у складі імперського війська;
 • 1783-1917 рр. - в Україні зберігався козацький стан;
 • 1904-1914 рр. січовий рух в Галичині.Створення Легіону українських січових стрільців;
 • 1917-1922 рр. - бурхливий підйом відновлення козацтва, його боротьба за відновлення самостійної і соборної України;
 • 1918-1933 рр. - існування в Україні Українського Вільного Козацтва, а до 1990 року - збереження духовності і традицій Українського козацтва у ментальності і моралі національно-патріотичної верстви етнічних українців на Батьківщині і в українській діаспорі.

Сучасне Українське козацтво відновилося в Україні в 1990 році і має своєю метою історичну місію - шляхом боротьби за незалежність і соборність України, відновленням у етнічній пам'яті українців глибоких національно-патріотичних переконань, традицій і безмежної любові до своєї Батьківщини - втілити в життя українського народу і спонукати на вічність Українську Національну Ідею.

Виховувати в людині патріота своєї Батьківщини, любов до рідного краю, любов до своєї України варто починати з раннього дитинства.

Вільною "КОЗАЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ" називали іноземці нашу Батьківщину - неньку Україну, з глибокою повагою відзивались про її відчайдушних захисників - запорозьких козаків. Хто вони? Якими були, чим захоплювались, звідки черпали сили для своєї нескореної вдачі? На ці й цілий ряд питань має відповісти орієнтовна об'єднана програма для діяльності молодших школярів - КОЗАЧАТ (дітей віком 6-10 років), школярів середнього віку - ДЖУР КОЗАЦЬКИХ (вік 10-15 років) та старшокласників - МОЛОДИХ КОЗАКІВ (віком 15-18 років ).

Запорозьке козацтво - гордість української нації і програма має виховати в дітях саме цю гордість за своїх предків, синівську вірність, навчити їх бути сильними, дужими, готовими віддати своє життя, якщо вирішується доля рідної Вітчизни, як це робили славні козаки-запорожці.

У процесі тривалого історичного розвитку передовою силою і формою духовного об'єднання суспільства в Україні було козацтво. Епоха козацтва створила глибоку багатогранну духовність, що стала вершиною української національної культури.

У козацькі часи нашому народові були притаманними високий рівень шляхетності, моральності, духовності, доблесті і звитяги, знання і бездоганне дотримання національних традицій і звичаїв. У козацькій державі не було такого ганебного явища як бездомні діти. Дітьми опікувалося все суспільство. Ці якості потрібні українському народові і сьогодні - в період відновлення своєї державності і особливо завтра, в процесі розбудови і зміцнення могутності нашої Батьківщини, в процесі практичних дій щодо відновлення і збагачення СЛАВИ УКРАЇНИ.

Отже, сьогодні в школярів необхідно виховувати глибокі почуття патріотизму та національної гідності, якостей захисника Батьківщини, високий рівень загальної культури та народних знань (народної астрономії, медицини, агрономії, метеорології) народної естетики, моралі, мистецтв.

Виконанню цих завдань і повинна сприяти військово-спортивна патріотична гра "ДЖУРА", яка за напрямками, формою і змістом розрахована на шкільну молодь, а також на допризовну і призовну молодь за місцем проживання за умов умілого, грамотного, ініціативного і активного керівництва дорослих козаків - патріотів, старших товаришів, зокрема педагогів - організаторів дитячих колективів, вчителів історії, української мови та літератури, професійних військових, вчителів фізичної культури та тренерів спорту, керівників вокальних та танцювальних колективів, які забезпечать позитивний результат заходів навчально-виховного процесу.

Пропозиції Положення щодо напрямків і змісту виховання молоді реалізуються шляхом організації цілеспрямованого системного напрямку в навчально-виховному процесі в учнівських класах, в загонах, гуртках, секціях та ланках за інтересами, в процесі військово-спортивної патріотичної козацької гри "ДЖУРА" в позаурочний час в навчальних та позашкільних закладах освіти, за місцем проживання, під час табірного збору допризовної та призовної молоді.

Відповідна діяльність має охопити майже всі сфери учнівського життя, при цьому треба зважити на ту особливість, що козаками на СІЧІ були лише чоловіки, отже для дівчаток відповідного віку, там, де програмні питання за змістом не можуть бути однаковими, варто паралельно створити свій гурт, де було б передбачено підготовку їх до майбутнього подружнього життя. Жінка в минулому - вірна супутниця козака, вона - берегиня свого роду, отчого дому, але при цьому в кожну важку годину й жінка - воїн, яка може відстояти свою землю від ворога, тобто заступити свого чоловіка-козака, якщо це необхідно. Жінка-мати виховувала у своїх дітей (і в першу чергу у хлопців) мужність, сміливість, твердість і рішучість, інші вольові, необхідні захиснику Батьківщини риси козацького характеру.

Дорогу долає той, хто йде. "Щоб дійти до мети, треба перш за все йти". НАША МЕТА - шляхом свідомого опанування геройським, лицарським, гуманним і демократичним славного минулого наших предків - Українського козацтва, його традицій, культури, науки, військового мистецтва та господарювання - ДУХОВНО І МОРАЛЬНО ПІДНЯТИСЯ ДО РІВНЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ І ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇЇ ЖИТТЄДАЙНІСТЬ НА ВІЧНІСТЬ.

Перша відео-лекція Бориса Скребцова адресована організаторам роїв (гуртків) "Джура-кіборг" та усім, хто має лицарський дух і думає про майбутнє. Далі буде.


Підписуйтеся на канал "Кіберджура" https://t.me/kiberdjura щоб дізнатися більше.

Умови для участі в КШГ "Кіберджура" тут >>>.

Головний інформаційний партнер КШГ «Кіберджура» - Студія «TV-7 production» (https://tv7.studio).

Хочеш ТАК? Якщо НІ, тоді долучайся
до Глобального проекту модернізації освіти у світі від Esri >>>!

Коментарі

 1. До виховної компоненти у Кіберджурі https://life.pravda.com.ua/columns/2020/11/11/242967/ МАЯКИ!

  ВідповістиВидалити
 2. Принципи виховання (не будемо вказувати чиї). Виховання спрямоване на розвиток індивідуальних здібностей, честолюбства, духу суперництва. Методи стимулювання:

  групове та індивідуальне суперництво;
  регулярне виділення кращих і відстаючих;
  щорічне урочисте проведення іспитів, що супроводжується диспутами, декламаціями, театральними виставами, церемоніями нагородження кращих; змаганнями окремих учнів, команд всередині класів, класів всередині колегій;
  створення магістрату серед кращих учнів з присудженням почесних звань, організація «академій» (прообразів шкільних гуртків);
  система заохочень: почесні звання, почесні місця в класі, занесення на дошку пошани;
  система покарань: лави ганьби, ковпак з ослячими вухами, прізвиська;
  фізичні покарання допускаються за проступки проти релігії, виконувалися світськими особами («коректорами»).
  Важливе місце відводилося світському вихованню: правилами поведінки за столом, вмінню вести невимушену бесіду, бути галантним в будь-яких обставинах, підтримувати розмову на будь-яку тему, завойовувати довіру співрозмовника.

  Основа єзуїтського виховання — підпорядкування особистої волі і нахилів вихованців інтересам католицької церкви і нормам християнської етики. Досягалося перш за все жорстокою всебічною регламентацією виховного та навчального процесів, впровадженням взаємного нагляду всередині класу і школи, призначенням преторів або цензорів, наглядавшими за поведінкою в класах, взаємними розбираннями поведінки на зборах, система доносів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. https://www.jnsm.com.ua/h/0927M/ До 24 червня 1539 року було напрацьовано шіснадцять «резолюцій», правил, що регламентували діяльність ордена, які 3 вересня були подані папі на апробацію і через рік, 27 вересня 1540 року, затверджені Павлом III. Хоча відповідна булла називалась «Regimini militantis Ecclesiae» («Регламент войовничої Церкви»), від войовничої назви ордену, яка видавалась надто фамільярною, довелось відмовитись. Утім мілітарний титул його керівника зберігся, і вже 22 квітня 1541 року Ігнатій Лойола як генерал Товариства Христа і його однодумці виголосили урочисту обітницю в римській базиліці св. Павла за мурами.

   Видалити
  2. ЕТОС ТОВАРИСТВА ІСУСА: МОРАЛЬНІСНІ І ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ ІСТИННОГО ХРИСТИЯНИНА
   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicyv_K1oTtAhVuw4sKHTJ1DhgQFjAEegQIDBAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FPf_2015_1_22.pdf&usg=AOvVaw2hnO9MrrtqfwtMorcXFpmh

   Видалити
 3. Класний текст про витоки, але більш пізні https://newizv.ru/news/society/20-11-2020/mark-solonin-vovse-ne-nakazanie-prestupnikov-bylo-tselyu-nyurnbergskogo-protsessa?fbclid=IwAR1auQoT9p5xE2CYdYLn0lfsJry8HK0a4HpQq0Vque-HN9Yw35f71WxsSy4

  ВідповістиВидалити

Дописати коментар

Популярні дописи з цього блогу

ШЕВРОНИ, ЯКІ ВЕДУТЬ ДО ПЕРЕМОГИ!

#Андрофаги

Критичне мислення і кольорові граблі